فرهنگی و هنری http://2lfinsavar.mihanblog.com 2019-08-22T11:06:02+01:00 text/html 2013-07-20T12:09:43+01:00 2lfinsavar.mihanblog.com الی و الیم مدیریت هتل http://2lfinsavar.mihanblog.com/post/9 <P><FONT size=4>و اما این هم اطلاعاتی برای کسایی که علاقه مند به آشنایی با هتلداری و وظایف مدیران و کارکنان در هتل هستند. که البته اگر مشتاق به شرکت در این دوره ها هستید یادتون نره این مطالبو بخونید.</FONT></P> <P><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P> text/html 2012-12-01T14:15:26+01:00 2lfinsavar.mihanblog.com الی و الیم آشنای نشناخته http://2lfinsavar.mihanblog.com/post/8 <P><FONT size=3>صدایی شنیدم صدایی آشنا که مرابه سمت خود می خواند </FONT></P> <P><FONT size=3>ترسی تمام وجودم را فراگرفت و به من مجال راه رفتن به سمت آن صدای آشنارا نداد </FONT></P> <P><FONT size=3>صدا نزدیک تر ونزدیکتر شد و ترس من بیشتر و بیشتر </FONT></P> <P><FONT size=3>در آن لحظه نیازمندی آغوشی برای آرام شدن بودم</FONT></P> <P><FONT size=3>&nbsp;شاید آن صدای آشنا&nbsp;همان آغوش گرمی&nbsp;&nbsp;بود که من نیازمندش بودم</FONT></P> <P><FONT size=3>اما من جرئت ایستادن نداشم و آنجا را ترک کردم و آن صدا ماند&nbsp;، آن صدای&nbsp;&nbsp;آشنای نشناخته و من نیز درتنهایی ودر ترس ابدی خویش ماندم.</FONT></P> text/html 2012-10-29T15:16:35+01:00 2lfinsavar.mihanblog.com الی و الیم حرف اول http://2lfinsavar.mihanblog.com/post/1 <P><FONT color=#000066>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 align=top src="http://%3ca%20href=/" ? http: www.shiaupload.ir><IMG border=0 alt="Shia Upload" src="http://www.shiaupload.ir/images/30105178732636475941.jpg"></A></FONT></P> <P><FONT color=#000066></A></FONT><FONT color=#000066>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT><FONT color=#003300 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>با سلام خدمت همه ی شما دوستان عزیز.</FONT></P> <P><FONT color=#003300 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;&nbsp;من و خواهرم تصمیم گرفتیم تمام هنرهایی رو که تا به امروز یاد گرفتیم&nbsp; در این وبلاگ به شما عزیزان آموزش بدیم.</FONT></P> <P><FONT color=#003300 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;&nbsp;&nbsp;آرزومند آرزوهای خوبتون.</FONT></P> <P><FONT color=#003300 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;الی والیم. <IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></FONT></P> <P><FONT color=#000066>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</A>&nbsp;</FONT></P> <P><FONT color=#000066>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT><FONT color=#000066>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></P> text/html 2012-10-29T15:15:02+01:00 2lfinsavar.mihanblog.com الی و الیم ورود سریع به سیستم جامع گلستان http://2lfinsavar.mihanblog.com/post/6 <P align=right><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>بدلیل مشکل سیستم پیام نور برای &nbsp;ورود به سیستم گاهی&nbsp; بامشکل مواجه هستیم&nbsp;برای&nbsp; همین &nbsp;دانشجویان عزیز دانشگاه پیام نور میتونن ازاین طریق خیلی راحت وارد سیستم بشن.</FONT></P> <P align=right><FONT size=5 face=Arial>با آرزوی موفقیت برای همه ی شماعزیزان.</FONT></P> <P align=right>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><A href="http://reg.pnu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm" target=_blank><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT color=#800080 size=3 face="Times New Roman">http://reg.pnu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm</FONT></SPAN></A></P> text/html 2012-10-29T15:09:55+01:00 2lfinsavar.mihanblog.com الی و الیم سخنانی زیبا از دکتر شریعتی http://2lfinsavar.mihanblog.com/post/4 <P align=center><FONT size=4><IMG border=0 hspace=0 align=absMiddle src="http://%3ca%20href=/" ? http: www.shiaupload.ir><IMG border=0 alt="Shia Upload" src="http://www.shiaupload.ir/images/42914075300215562941.jpg"></FONT></P> <P align=right></A><FONT size=4>با تو، </FONT></P> <P align=right><FONT size=4>همه رنگ های این سرزمین را</FONT></P> <P align=right><FONT size=4>&nbsp;آشنا میبینم.</FONT></P> text/html 2012-10-29T13:54:44+01:00 2lfinsavar.mihanblog.com الی و الیم شعر هایی از دکتر علی شریعتی http://2lfinsavar.mihanblog.com/post/5 <P><FONT size=4>تاسحر ای شمع بربالین من </FONT></P> <P><FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امشب از بهر خدابیدار باش</FONT></P> <P><FONT size=4>سایه ی غم ناگهان بردل نشست</FONT></P> <P><FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رحم&nbsp; کن امشب مرا غمخوارباش</FONT></P> text/html 2012-10-29T12:38:42+01:00 2lfinsavar.mihanblog.com الی و الیم آرامش http://2lfinsavar.mihanblog.com/post/3 <P><FONT color=#330000 size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#330000 size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG border=0 hspace=0 align=top src="http://%3ca%20href=/" ? www.shiaupload.ir http:><IMG border=0 alt="Shia Upload" src="http://www.shiaupload.ir/images/98439974791726337169.jpg"></A></FONT><FONT color=#330000 size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P><FONT color=#330000 size=4 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>به خوابی عمیق احتیاج دارم ،به آرامشی وسیع ، نمیدانم به بدنبالش کدامین جاده ها را باید طی کنم؟!! آیا براستی رویاها همیشه یک رویا باقی می مانند؟ بدست آوردن آرامش نیز رویا محسوب میشود؟ کاش من نیز همچون پرنده ای قدرت پرواز داشتم ، شاید در عرش این آسمان پهناور ، لحظه ای به آرامشی که خواستار آن&nbsp;هستم دست میافتم.</FONT> </P> text/html 2012-10-29T09:58:32+01:00 2lfinsavar.mihanblog.com الی و الیم سکوت http://2lfinsavar.mihanblog.com/post/7 <P align=right><FONT size=3>چه دلتنگی عجیبی در وجودم احساس می کنم! بی آن که دلیلی برایش بیابم. در کوچه پس&nbsp; کوچه های افکارم قدم می زنم&nbsp;شاید پاسخی یابم اما&nbsp;افکارم سرشار از سیاه چال هایی لبریز از سوال است که با نگریستن به آنها آدمی احساس&nbsp;وحشت&nbsp;می کند.کاش لحظه ای این سوال ها سکوت می کردند تا دلیل دلتنگی خود را که همچون کبریت شعله وری که به خرمنی افتاده باشد به جان من رسوخ کرده است بیابم .فقط ، لحظه ای سکوت...</FONT></P> text/html 2012-10-29T09:56:28+01:00 2lfinsavar.mihanblog.com الی و الیم متن ها و شعرهایی عارفانه و عاشقانه http://2lfinsavar.mihanblog.com/post/2 <P> <P><FONT size=3><STRONG><FONT color=#003300>&nbsp;<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/57.gif"></FONT></STRONG></FONT><FONT color=#003333 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>مرا گوید مخوان&nbsp; شعر غم انگیز</STRONG></FONT></P></P> <P><FONT color=#003333 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>که حسرت عقده ها گردد در&nbsp; گلویم!</STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#003333 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>خدارا،با که گویم کاین ستمگر </STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#003333 size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>غمم را هم نمی خواهد بگویم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فریدون مشیری</STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#003333 size=3><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#003333 size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#003333 size=3></FONT>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P>